Зворотній зв'язок

четвер, 5 грудня 2013 р.

Проектна робота на уроках світової літератури


 Сьогодні проектна діяльність –  одна з найперспективніших складових освітнього процесу, тому що створює умови творчого саморозвитку та самореалізації учнів, формує всі необхідні життєві компетенції. Самостійне здобування знань, систематизація їх, можливість орієнтуватися в інформаційному просторі, бачити проблему і приймати рішення відбувається саме через метод проекту.
Використання методу проектів на уроках світової літератури спрямоване на активізацію пізнавальних інтересів учнів, розвиток творчих здібностей, формування критичного мислення школярів. Він допомагає вирішити низку важливих питань: як підвищити читацьку активність учнів, яким чином перетворити процес читання з обов'язку на частинку дозвілля, як «осучаснити» літератур ний твір, щоб учень побачив його актуальність, оспівування вічних цінностей і прилучився до цих цінностей.
Метод проектів дозволяє розвивати пізнавальні інтереси учнів, уміння самостійно конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі, критично мислити. Він завжди орієнтований на самостійну діяльність учнів (індивідуальну, парну, групову) протягом визначеного часу.
Залучення до проектної роботи розпочинаю  в 5 класі.А далі планую  проектну діяльність у різних класах відповідно до вікових особливостей учнів.  Якщо об’єднати учнів у невеликі групи (3-5 осіб) і дати їм одне спільне завдання, обумовивши роль кожного учня в його виконанні, моделюється ситуація, де кожен відповідає не лише за результат власної праці, але й, що особливо важливо, за результат всієї групи.
Уроки захисту проектів допомагають створити ситуації невимушеного спілкування, умови для міжособистісного діалогу, де я прагну виступати не пасивним спостерігачем, а спонукаю школярів до висловлення власної думки, зростання учнівської самооцінки. Я намагаюсь, щоб діти відчули себе в ролі дослідників, які здатні розв’язувати поставлене завдання, зробити «відкриття».
Проектна робота в школі дає учням великі можливості для успішної самореалізації в майбутньому, сприяє розумінню потреби йти до мети шляхом свідомих зусиль.

Немає коментарів:

Дописати коментар